วงจรชีวิตของด้วงสาคู ด้วงมะพร้าว

0
16279
ด้วงสาคู

วงจรชีวิตของด้วงสาคู ด้วงมะพร้า

จุดเด่นของด้วงสาคู ด้วงมะพร้าว

จุดเด่นของด้วงสาคู ด้วงมะพร้าวคือ มีวงจรชีวิตที่สั้น สามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้ง ปี และใช้เวลาในการเลี้ยงไม่นาน โดยด้วงมวะพร้าวมีวงจรชีวิต 4 ขั้น ตอน ดังนี้

    1. ระยะ ไข่ จะอยู่ในระยะไข 2-3 วันก็จะฝักมาเป็นตัวหนอน
    2. ระยะ ตัวหนอน จะอยู่ในระยะนี้ประมาณ 35-45 วันซึ่งเป็นระยะที่เราจะเก็บผลผลิต
    3. ระยะ ดักแด้ ด้วงมะพร้าจะอยู่ในระยะ ดักแด้ประมาณ 35-45 วัน
    4. ตัวเต็มวัย ระยะนี้จะมีอายุอยู่ประมาณ 90-180 วัน

จะเห็นได้ว่าระยะเวลาครบวงจรชีวิต ด้วงมะพร้าวจะมีอายุโดยประมาณเพียง 150-250 วันเท่านั้น ซึ่งสั้นมาก และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราสามารถเลี้ยงและเก็บผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว

>>>เยลลี่ผลไม้<<<

ด้วงสาคู

ถ้าหากสนใจเลี้ยงด้วงสาคู ด้วงมะพร้าว ดูวิธีการเลี้ยงได้ที่นี่ วิธีการเลี้ยงด้วงมะพร้าว