การเพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ด้วงมะพร้าว

0
11804
การเพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ด้วงมะพร้าว

การเพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ด้วงมะพร้าวในกะกะมัง

การเพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วงมะพร้าว ในกะละมัง สามารถได้ง่ายๆ โดยที่สิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

  1. กะละมัง
  2. เปลือกมะพร้าวแช่น้ำ 2-3 คืน
  3. ด้วงมะพร้าว อายุ35-45 วัน

วิธีทำ

  • นำเปลือกมะพร้าวแช่น้ำ ใส่กะละมัง 2/3 ของกะละมังและกดให้แน่ๆ

การเพาะพ่อพันู์แม่พันธุ์ในกะละมังเปลือกมะพร้าวแช่น้ำใส่กะละมัง

    • นำด้วงมะพร้าว อายุ35-45 วัน ประมาณ 100-120 ใส่ลงในกะละมังการเพาะพ่อพันู์แม่พันธุ์ในกะละมัง

ด้วงมะพร้าวอายุ 35-45 วัน

    • จากนั้นปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ 20-30 วัน ด้วงก็จะเริ่มเข้าฝักเป็นดักแด้ ให้เก็บแด้ออกมารวมไว้อีกกะละมัง การเพาะพ่อพันู์แม่พันธุ์ในกะละมัง

ใส่ด้วงมะพร้าวลงในกะละมังที่เตรียมไว้

    • รอให้ด้วงเจาะออกมาจากฝักดักแด้ ประมาณ 7-15 วัน จากนั้นให้แยกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ออกไว้คนละกะละมัง เพียงเท่านี้เราก็จะได้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ พร้อมที่จะเลี้ยงเป็นด้วงต่อไปได้แล้ว

ด้วงที่เข้าฝักดักแด้แล้ว

วิธีการเพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วงมะพร้าว ในกะละมัง ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ ยังไงก็ลองไปทำดูกันนะครับ

**ข้อควรระวัง** หากด้วงที่นำไปทำพ่อพันธ์ุแม่พันธุ์ อายุยังไม่ถึงหรือแก่ยังไม่พอ เมื่อเราเอาไปทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวด้วงอาจจะไม่เข้าดักแด้นะครับ