ด้วงมะพร้าว ด้วงสาคู ตัวผู้ตัวเมียต่างกันอย่างไร

0
16940

ด้วงมะพร้าว ด้วงสาคู ตัวผู้ตัวเมียต่างกันอย่างไร

ด้วงมะพร้าวหรือด้วงสาคู มีขนาดและลักษณะภายนอกคล้ายคลึงกันมาก ไม่ว่าจะเป็นขนาดตัว สี ดูผ่านๆอาจจะไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวไหนเป็นตัวเมีย

วิธีดูด้วงมะพร้าวหรือด้วงสาคู ว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมีย ให้ดูที่งวง

เยลลี่ผลไม้

  • ตัวผู้จะมีลักษณะงวง สั้นและมีขนที่ปลายงวง
    ลักษณะงวงของตัวผู้
  • ตัวเมียมีลักษณะงวงเลียวยาว และไม่มีขนที่ปลายงวง       
    ลักษณะงวงของตัวเมีย

เป็นอย่างไรบ้างครับ ที่ก็จะได้แยกตัวผู้ตัวเมียได้แล้วนะครับ เวลาเลือกมาผสมพันธุ์จะได้ไม่เลือกผิดนะครับ